top of page

Pre-School

Pre-Schoolers.png

PRE-SCHOOL

4 To 6 Years Old

Gold Award

Name
Alexander Van Bijsterveldt

Silver Award

Name
Alexander Ou Yang Chengzhi
Liang Xintong

Bronze Award

Name
Lucas Yan Haochen
Poon Xing Yue
Willa Zhang Chenxi

Rising Young Artist Award

Name
Angela Mu Zi Meng
Bella Yu Chen Xiao
Candice Lee Yu Xin
Conan Toh Yan Qi
Emily Ngiam Yu Xi
Ju Xinen
Li Yinuo
Liu En Yu
Léa Chloé Vuong
Xu Rui Qi

Most Creative Award

Name
Adrina Hong Liyin
Austin Liu
Cheng I Teng
Choo Yi Ning
Duan Zhizhi
Eevee Tng Zhen Yun
Guo Hairuo
Jonathan Wang Pu Qiao
Robert Zhang
Yu Yiyang

Commendation Award

Name
Chanelle Lye Ying Han
Chang Xiaoteng
Cheng Jiashuo
Dai Qian
Enya Ye Fangli
Hayley Tan Xuan Ting
Jacob Pok Jie Kai
Kaden Phang
Le Hy Chan, Kyra
Lee Yue Cheng
Leong Loke Yee
Loo Han Sen
Low Zhenglin
Luan Hejing
Martin Zhou Suppe
Mayson Koh Wen Hao
Wang Youyi
Xiao Zhuo Yan
Zhao Junting
Zhou Zhuochen
Gold Award
Silver Award
Bronze Award
Rising Award
Creative Award
Commendation Award
bottom of page